ODNOWIENIE CERTYFIKATU

Uwaga! Dotyczy także odnowienia certyfikatów wydanych

 przez inne kwalifikowane centra certyfikacji.

 

Certyfikat ważny 1 rok 90zł + 23% VAT
 Certyfikat ważny 2 lata 125zł + 23% VAT

 

ZESTAW BEZ CZYTNIKA KART

 

 Certyfikat ważny 1 rok 190zł + 23% VAT
 Certyfikat ważny 2 lata 235zł + 23% VAT

 

ZESTAW STANDARDOWY

 

 Certyfikat ważny 1 rok 230zł + 23% VAT
 Certyfikat ważny 2 lata 275zł + 23% VAT

 

ZESTAW TOKEN

 

 Certyfikat ważny 1 rok 240zł + 23% VAT
 Certyfikat ważny 2 lata 285zł + 23% VAT

 

Przy wizycie w Punkcie rejestracji niezbędne jest posiadanie następujących dokumentów:

 

 1. Ważny dowód osobisty lub paszport
 2. Oryginał dokumentu nadania numeru NIP - tylko w przypadku gdy certyfikat ma zawierać numer NIP
  (jeśli certyfikat ma zawierać numer PESEL, dodatkowy dokument nie jest potrzebny)


Jeśli certyfikat ma zawierać dane firmy/instytucji, niezbędne są także następujące dokumenty:

 1. Dokument rejestrowy firmy/instytucji (wyciąg z KRS nie starszy niż 6
  miesięcy, wyciąg z Ewidencji Działalności Gospodarczej, dokument powołania,statut itd.),
  na podstawie którego można stwierdzić:
 2. że firma/instytucja istnieje
 3. kto jest upoważniony do reprezentacji
 4. Upoważnienie dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu
  zawierającego dane firmy/instytucji, wraz z określonym sposobem
  reprezentacji, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji lub na podstawie
  pełnomocnictwa
 5. Jeśli w pkt. 2) skorzystano z pełnomocnictwa -
 6. Pełnomocnictwo uprawiające do podpisywania upoważnień dla Subskrybentów 
  do otrzymywania certyfikatów zawierających dane firmy/instytucji

Dokument rejestrowy wymagany jest w postaci oryginału lub poświadczonej
zgodnie z zasadami reprezentacji kopii - do wglądu.

Pozostałe dokumenty (upoważnienie, ewentualnie pełnomocnictwo), wymagane są w oryginale, który pozostaje w aktach CenCert (przy czym jeden oryginał pełnomocnictwa może dotyczyć wielu upoważnień).


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę