Asseco WAPRO WF-FaKir BIZNES

Asseco WAPRO WF-FaKir BIZNES

Program WF-FaKir dla Windows jest programem finansowo – księgowym przeznaczonym do obsługi księgowości w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych oraz produkcyjnych.

Więcej szczegółów

Promocja!

1 341,00 zł netto
negocjuj ceny !!!
tel: 606 122 408

1 490,00 zł

(cena obniżona o 10 %)

Może być stosowany:

 • jako element składowy systemu zarządzania firmami Asseco WAPRO i współpracować z innymi aplikacjami tego systemu,
 • niezależnie, jako samodzielny program finansowo – księgowy.

Program wyposażony został we wszystkie wymagane przepisami prawa mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

Wieloletni rozwój programu, w dużej mierze oparty o doświadczenia szerokich rzesz jego użytkowników, ukierunkowany jest na:

 • pełną automatyzację wszystkich możliwych operacji niewymagających decyzji księgowego. Pozwoliło to obniżyć do minimum pracochłonność związaną z wprowadzaniem i dekretacją dokumentów w programie;
 • udostępnienie w postaci przetworzonej danych finansowo – księgowych, wymaganych w procesach zarządzania firmą;

Pełna automatyzacja w programie została osiągnięta poprzez udostępnienie między innymi:

 • mechanizmów automatycznego rozliczania rozrachunków;
 • automatów księgujących, ułatwiających proces księgowania standardowych dokumentów;
 • mechanizmów automatycznie dekretujących „koszty do rozliczenia w czasie” (np. prenumeraty, abonamenty itp.);
 • mechanizmów automatycznych przeksięgowań, przeszacowań (miesięcznych i rocznych);
 • mechanizmów automatycznie naliczających różnice kursowe;
 • mechanizmów automatycznego, dynamicznego dekretowania importowanych dokumentów (Moduł MAGIK II opisany niżej. Dotyczy pracy programu w systemie Asseco WAPRO);
 • moduł tworzenia raportów użytkownika;
 • szereg innych mechanizmów poprawiających ergonomię, dokładność i szybkość wykonywanej pracy oraz mechanizmy przyspieszające i ułatwiające dostęp do danych

 

WF-FaKir BIZNES - Podstawowe funkcje programu

 Ewidencja dokumentów

 • rejestrowanie wszystkich typów dokumentów, w tym dokumentów walutowych i złożonych,
 • automatyzacja procesu rejestracji dokumentów poprzez zastosowanie formuł automatycznego dekretowania,
 • możliwość rejestrowania i automatycznego rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów
 • przeglądanie i analiza dokumentów w dowolnych układach
 • możliwość tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów lub zapisów

Rozrachunki

 • automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensacja należności i zobowiązań,
 • rozliczanie rozrachunków walutowych, wraz z automatycznym tworzeniem dokumentów różnic kursowych,
 • automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, czy not odsetkowych oraz naliczanie odsetek,
 • Komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań, także w ujęciu historycznym i prognostycznym.

Księga główna

 • szybkie i wygodne przeglądanie zapisów, obrotów i sald na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • generowanie kompletu wydruków urzędowych i statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych,
 • automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych wraz ze stosownymi przeksięgowaniami, przeszacowaniami i generowaniem bilansu otwarcia.

Ewidencja VAT

 • powiązanie procesu dekretacji dokumentów z ewidencją VAT umożliwiające jednokrotne wprowadzanie informacji oraz kontrolę zgodności kont księgi głównej z rejestrami VAT,
 • możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o rejestry VAT oraz automatyczne generowanie i drukowanie deklaracji VAT-7,
 • możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT,
 • pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę